Att få sin sadel stulen har allt för många varit med om. Vågor av sadelstölder och inbrott i sadelkammare sker varje år. Tullen har fullt upp med att kontrollera vad som kommer in i landet så att åka ut ur det med bilen full av sadlar är ganska riskfritt.

Karolina Malmlöv jobbade tidigare på Charlies och kom ofta i kontakt med kunder som blivit av med sin sadel, då kom hon på idén att starta ett register över sadlar. Nu ett år senare finns Sellamigo – en databas där du kan registrera din sadel och även söka på sadelnummer om du till exempel ska köpa en sadel och vill kontrollera om den är registrerad som stulen.

Karolina har som mål att sadeltillverkarna själva ska registrera sina sadlar och för även diskussioner med försäkringsbolag om eventuellt lägre självrisk om man har sin sadel registrerad hos Sellamigo.

Sellamigo är ännu i sin linda och det kommer komma fler smarta funktioner men redan nu kan du registrera din sadel – gör det!

Sellamigo Instagram.